Patron sportowy 

Patron honorowy 

Patroni medialni 

Patroni medialni 2013

Komunikaty

Zgłoszenia 

tel. 022 838-47-05
e-mail: pti@pti.org.pl
formularz rejestracyjny

Przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
20 1090 1056 0000 0001 1121 2222

Cennik

     
Konkurencja dorośli członkowie PTI młodzież do 18 lat
Slalom Gigant 150,- zł  115,- zł 50,- zł

Podane ceny są cenami brutto dla osób indywidualnych.
Dla osób instytucjonalnych będą powiększone o 23% Vat.