Sponsorzy 

Organizatorzy 

 

Chęć uczestnictwa w zawodach wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty 50 zł.

Organizator wskazuje dla wszelkich rozliczeń rachunek bankowy:

Bank Handlowy w Warszawie SA 94 1030 0019 0109 8503 0009 1119

Patronat sportowy 

Patronat medialny